18/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

18/VTR/2016

ޝަނާއު ފަތުހީ، ހ.ނާޣުރުގެ، މާލެ

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕވޓ ލޓޑ